Wiadomość
Zastępca Dyrektora Drukuj

Untitled document

Zastępca Dyrektora tel. (22) 814 50 25
mgr inż. Monika Kowalska-Sudyka e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

W 1995 roku ukończyła wyższe studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Dziale Promocji, Szkoleń i Współpracy Międzynarodowej. Zajmowała się między innymi organizacją międzynarodowych konferencji, szkoleń i seminariów oraz koordynacją działań Instytutu w ramach współpracy z partnerami zagranicznymi.

 

W 2005 roku objęła stanowisko Kierownika Działu Obsługi Funduszy Zagranicznych, a w roku 2007 Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej i była odpowiedzialna m. in. za:

 

  • koordynację udziału Instytutu w projektach finansowanych/współfinansowanych ze środków zagranicznych i krajowych,
  • koordynację prac związanych z przygotowaniem wniosków projektowych, dokumentów niezbędnych do podpisania umowy z jednostką nadzorującą (np. z Komisją Europejską, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
  • weryfikację sprawozdawczości finansowej oraz dokumentacji wymaganej przez audytorów zewnętrznych, współpracę z Działem Promocji w zakresie promocji realizowanych projektów,
  • współpracę Instytutu z partnerami zagranicznymi, a w szczególności z Komisją Europejską, Forum Europejskich Laboratoriów Badawczych (FEHRL) oraz Europejską Konferencją Dyrektorów ds. Dróg (CEDR).

Od 2008 roku reprezentowała IBDiM w FEHRL jako Research Coordinator .

Ukończyła wiele kursów i szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, przygotowywania wniosków aplikacyjnych w ramach Programów Ramowych UE oraz Funduszy Strukturalnych, zarządzania projektami międzynarodowymi, prawidłowego rozliczania dotacji. W 2007 roku w ramach jednego z projektów 6. Programu Ramowego UE odbyła kilkumiesięczny staż w siedzibie FEHRL-u w Brukseli.

W latach 2015-2016 była Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Transport Research Arena (TRA2016), największej i najważniejszej konferencji w Europie w dziedzinie transportu organizowanej przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, Komisją Europejską, Europejskimi Platformami Technologicznymi oraz CEDR. Była odpowiedzialna za koordynację współpracy Instytutu z współorganizatorami konferencji i wydarzeń tworzących (wystaw, pokazów, seminariów, spotkań konsorcjów projektowych). Koordynowała współpracę Komitetu Organizacyjnego z Komitetem Programowym oraz Komitetem Zarządzającym konferencji oraz działania związane z organizacją wizyt gości specjalnych (m. in. Europejskiego Komisarza ds. Transportu Pani Violety Bulc, przedstawicieli rządu polskiego). Nadzorowała realizację umów ze sponsorami, koordynowała działania IBDiM i podwykonawców ze strony KE mające na celu promocję TRA2016.


Od 1 stycznia 2017 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Jakości.