Wiadomość
Laboratoria akredytowane Drukuj

Untitled document

 

 • Laboratorium Betonu numer certyfikatu AB 378
 • Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni numer certyfikatu AB 426
 • Laboratorium Geotechniki numer certyfikatu AB 421
 • Polowe Laboratorium Badań Pali numer certyfikatu AB 425
 • Pracownia Lepiszczy Bitumicznych numer certyfikatu AB 422
 • Pracownia Technologii Nawierzchni numer certyfikatu AB 423
 • Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska numer certyfikatu AB 424
 • Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych numer certyfikatu AB 547
 • Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów numer certyfikatu AB 580
 • Zespół Testów Zderzeniowych i Meteorologii Drogowej numer certyfikatu AB 1025
 • Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających numer certyfikatu AB 1106
 • Pracownia Betonów i Kruszyw numer certyfikatu AB 1107