Wiadomość
Warunki korzystania z serwisu Drukuj

Untitled document

Odwiedzając i korzystając z serwisu  www.ibdim.edu.pl/bip , potwierdza się tym samym zapoznanie się i wyrażenie zgody na przyjęcie warunków korzystania z serwisu zawartych poniżej. Jeżeli odwiedzający nie akceptuje podanych warunków powinien opuścić serwis WWW.   

  1. Cała zawartość serwisu WWW jest chroniona prawami autorskimi. Prawa autorskie są własnością Instytutu Badawczego Dróg i Mostów zwany dalej IBDiM, lub  innych właściwych podmiotów. Materiały zawarte w serwisie można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie do celów informacyjnych oraz z zastrzeżeniem, że wszystkie materiały zawierają informacje o prawach autorskich lub innych właściwych podmiotów.
  2. IBDiM staraja się udostępniać w serwisie WWW aktualne informacje. IBDiM może zmieniać wszelkie informacje zawarte w serwisie w dowolnym momencie bez uprzedniego zawiadomienia. Informacja o zmianach w artykułach każdorazowo odnotowywana jest w historii rejestru zmian.
  3. IBDiM nie jest odpowiedzialny za żadne bezpośrednie, pośrednie szkody spowodowane wykorzystaniem - lub brakiem możliwości wykorzystania - materiałów zawartych w serwisie, w tym również utratę danych lub zysków nawet, jeśli IBDiM był poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.
  4. IBDiM nie jest odpowiedzialny za zawartość żadnej ze stron innych podmiotów, do których to stron umieszczono łącza w serwisie WWW.
  5. Dostępność produktów opisanych w serwisie WWW oraz ich opisy mogą się różnić pomiędzy państwami/wersjami. W celu uzyskania informacji dotyczących określonego produktu/wersji należy skontaktować się z przedstawicielem IBDiM.
  6. Serwis WWW można odwiedzać bez pozostawiania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże, mogą istnieć pewne miejsca na tej stronie, które wymagają podania takich danych. Miejsca te mogą być niedostępne dla osób, które zdecydują się nie podawać żadnych danych. W niektórych wypadkach, IBDiM może poprosić o dane osobowe, jak np.: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, nazwa firmy, nr telefonu kontaktowego celem np. np.: przesłania informacji o własnych produktach, usługach. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne.
  7. IBDiM zbiera dane statystyczne o domenie, jako część analizy dotyczącej odwiedzających serwis WWW. Dane stosowane są do analizy preferencji odwiedzających serwis np. częstotliwości odwiedzin, najczęściej odwiedzanych elementów serwisu. IBDiM wykorzystuje te informacje do poprawiania zawartości serwisu.
  8. IBDiM zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub uaktualnienia powyższego oświadczenia w dowolnym momencie, bez uprzedniego zawiadomienia.