Instytut Badawczy Dróg i Mostów poszukuje kandydata na starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Jednostce Oceny Technicznej.

załącznik: Rekrutacja na stanowisko Rekrutacja - na stanowisko starszego specjalisty inżynieryjno-technicznego w Jednostce Oceny Technicznej IBDiM