01

dr inż. Mariusz Urbański
Dyrektor Naczelny
tel. (22) 814 50 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

03

dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM
Zastępca Dyrektora
tel. (22) 814 50 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WL 

mgr inż. Wiesław Liszewski
Zastępca Dyrektora

tel. (22) 814 50 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

04

mgr Paweł Czemiel
Zastępca Dyrektora
tel. (22) 814 50 25
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

Redakcja BIP

Redaktor Naczelny:
Robert Marczuk
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 390 03 08

POLITYKA DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie w sprawie dostępności

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.ibdim.edu.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: luty 2022
Data ostatniej dużej aktualizacji: luty 2022
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 28-02-2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Instytut.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych. Ułatwienia dostępności treści strony internetowej są dostępne również z poziomu strony internetowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Robert Marczuk email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub któregokolwiek jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko,
  2. wskazanie, o jaki elementu strony internetowej chodzi,
  3. dane kontaktowe (adres e-mail lub adres do korespondencji) i sposób kontaktu,
  4. określenie formy alternatywnej informacji jeśli tego typu informacja jest potrzebna.

Instytut deklaruje zrealizowanie żądania w ciągu 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Instytut niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o możliwym terminie jego realizacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytut może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Instytut odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
Skargę można złożyć osobiście w siedzibie Instytutu, pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, e-mailowo, faxem, telefonicznie luz za pośrednictwem skrytki podawczej w serwisie ePUAP.

Adres na który można przesłać skargę:
Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Instytutowa 1
03-302 Warszawa
tel.: (22) 814 50 25
fax (22) 814 50 28
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /IBDiM/SkrytkaESP

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, Polska

Na terenie Instytutu znajdują się budynki, w których znajdują się Zakłady oraz pomieszczenia laboratoryjne, biurowe i gospodarcze.

W budynku LAMB mieszczą się: Dyrekcja Instytutu, pomieszczenia administracyjne, Zakład Betonu, Zakład Geotechniki, Zakład Fundamentowania oraz pomieszczenia laboratoryjne.
W budynku znajdują się 4 wejścia: jedno główne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, 2 boczne z tyłu budynku, 1 boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych. Budynek składa się z jednej kondygnacji, nie posiada windy. Wszystkie schody w budynku są skomunikowane z korytarzami.

W budynku PODKOWA mieszczą się: Magazyn, Ambulatorium, Dział Promocji, Dział Współpracy Międzynarodowej, Zakład Mostów oraz laboratoria, Zakład Ekonomiki.
W budynku znajduje się 5 wejść, w tym jedno z podjazdem dla niepełnosprawnych. Niski budynek z jedną kondygnacją, bez windy.

W budynku LTK mieszczą się: Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki, laboratoria, sale konferencyjne.
W budynku znajdują się 4 wejścia w tym jedno z podjazdem dla niepełnosprawnych. Budynek z jedną kondygnacją, bez windy.

W budynku LBN mieści się Zakład Diagnostyki Nawierzchni i laboratorium.
W budynku znajduje się jedno wejście, w tym dla niepełnosprawnych , budynek z jedną kondygnacją, bez windy.

W budynku LAN mieści się Zakład Technologii Nawierzchni i laboratorium, Dział Certyfikacji Wyrobów.
W budynku znajduje się jedno wejście, w tym dla niepełnosprawnych , budynek z jedną kondygnacją, bez windy. Laboratorium posiada dwa wejścia.

Wejście do wszystkich budynków jest łatwo dostępne dla wszystkich osób, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami (tylko parter).
Instytut nie dysponuje systemem naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych lub słabowidzących - brak pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Instytut nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Na teren wewnętrzny Instytutu jak również do budynków Instytutu można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
Instytut zapewnia miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

 

Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Instytut Badawczy Dróg i Mostów - Filia Wrocław, 55-140 Żmigród-Węglewo, Polska

Na terenie Instytutu znajdują się budynki, w których znajdują się Zakłady oraz pomieszczenia laboratoryjne, biurowe i gospodarcze oraz hala badawcza STEND.

W budynku administracyjno-gospodarczym mieszczą się: sekretariat Filii, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia Pracowni Mostów i Urządzeń Odwadniających TW-1, pomieszczenie Kierownika Filii, sala konferencyjna, zaplecze socjalne, pokoje gościnne, archiwum oraz pomieszczenie laboratoryjne.
W budynku znajdują się 3 wejścia: jedno główne ze schodami, 1 boczne z boku budynku ze schodami, 1 brama wjazdowa do pomieszczenia laboratoryjnego. Budynek składa się z jednej kondygnacji, nie posiada windy. Schody w budynku są skomunikowane z korytarzami.

W budynku Pracowni Betonów i Kruszyw mieszczą się pomieszczenia biurowe oraz laboratoryjne Pracowni Betonów i Kruszyw TW-2 .
W budynku znajduje się jedno wejście główne ze schodami oraz dwa wejścia boczne do pomieszczeń laboratoryjnych. Budynek parterowy.

W budynku nazwanym jako boksy badawcze mieszczą się pomieszczenia laboratoryjne Pracowni Mostów i Urządzeń Odwadniających TW-1 i Pracowni Betonów i Kruszyw TW-2 oraz pomieszczenie socjalne.
W budynku znajdują się 3 wejścia oraz 4 bramy wjazdowe garażowe. Budynek parterowy.

Hala badawcza STEND - pomieszczenie badawcze z jednym wejściem głównym oraz 3 bramami. W hali znajdują się schody z wejściem na antresolę oraz 2 pomieszczenia biurowe.

Filia nie dysponuje systemem naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych lub słabowidzących - brak pętli indukcyjnych.
W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Filia nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Na teren wewnętrzny Instytutu jak również do budynków Instytutu istnieje możliwość wejścia z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
Instytut zapewnia miejsca parkingowe.

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Filia w Kielcach - Ośrodek Badań Mostów w Kielcach, Laboratorium Badań Materiałów i Konstrukcji Mostowych ul. Chorzowska 28, 25-852 Kielce, Polska

Wjazd i dojście do Filii IBDiM w Kielcach odbywa się przez bramę wjazdową Przedsiębiorstwa Sibet. Na terenie Filii IBDiM znajduje się budynek biurowy, w którym są pokoje biurowe i pomieszczenie laboratorium oraz hala badawcza.

W budynku połączonym z halą badawczą znajdują się 2 wejścia: jedno główne w poziomie terenu, oraz jedno przez halę badawczą. Hala badawcza wyposażona jest w bramę wjazdową. Budynek składa się z jednej kondygnacji, nie posiada windy. Schody w budynku są skomunikowane z korytarzami.
Wejście do budynku jest łatwo dostępne dla wszystkich osób, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami (tylko parter).

Ośrodek nie dysponuje systemem naprowadzania dźwiękowego osób niewidomych lub słabowidzących - brak pętli indukcyjnych.
W budynku oraz hali badań nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Filia nie zapewnia możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
Na teren wewnętrzny Filii jak również do budynku można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem.
Filia zapewnia miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W klauzuli IBDiM, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przedstawia informację dla osób, które przekazały dane osobowe do IBDiM w celu wykonania umowy/zlecenia/wniosku, udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, szkoleniu, otrzymania informacji/opinii, lub innym celu określonym w przysłanej korespondencji.

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie przy ulicy Instytutowej 1.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Badawczy Dróg i Mostów; 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1; telefon (22) 390 03 08 ; adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy/zlecenia/wniosku, udziału w postępowaniu rekrutacyjnym lub szkoleniu, otrzymania informacji / opinii lub w innym celu określonym w przysłanej korespondencji. Przetwarzanie wynika z obowiązków RODO art. 6 ust. 1 lit. a (rekrutacja, szkolenie), lit. b, f (umowa/zlecenie/wniosek), lit. c (otrzymanie informacji / opinii/ lub w innym celu).

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami którym mogą być udostępnione Państwa dane osobowe mogą być strony uczestniczące w danym zleceniu/ procesie/postępowaniu i/lub organy właściwe do załatwienia danej sprawy na mocy przepisów prawa, którym Administrator przekaże Państwa dane.

Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, 730 z późn. zm.) – przez czas określony na podstawie tych przepisów w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt IBDiM. Czas ten nie jest dłuższy niż to niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów IBDiM. Dla zawartej umowy (zlecenia) czas ten zapewnia możliwość wykorzystania danych w całym cyklu życia wyrobu / obiektu budowlanego będącego przedmiotem tej umowy (zlecenia).

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
Prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w prawnie uzasadnionym celu;
Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisie internetowym Instytutu Badawczego Dróg i Mostów zostały określone w naszej Polityce Prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Polityka prywatności ma zastosowanie do serwisu www.ibdim.edu.pl (dalej „Serwis”). Określa podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu. Polityka informuje również o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych, które zostaną pozyskane w związku z przeglądaniem Serwisu, w szczególności za pośrednictwem plików cookies.

2. Administratorem Danych Osobowych zawartych w Serwisie jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów, (dalej:„IBDiM”) z siedzibą w Warszawie ulica Instytutowa 1, 03-302 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS: 0000158240, NIP: 5250007661, REGON: 000127686.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych wdrożyliśmy system ochrony danych osobowych, którego funkcjonowanie zapewnia ochronę prywatności Użytkowników i zapobiega udostępnieniu ich danych osobowych nieupoważnionym osobom i podmiotom. Kontrolujemy działania systemu ochrony danych osobowych i ciągle sprawdzamy jego zgodność z obowiązującymi aktami prawnymi w tym z aktami prawa wspólnotowego.

4. W formularzach dostępnych w serwisie Użytkownik podaje dane osobowe niezbędne do składania zamówień w sklepie internetowym dostępnym w ramach Serwisu. Użytkownik zaznacza, czy jest zainteresowany otrzymywaniem informacji np. o nowych usługach, Serwisach IBDiM, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez IBDiM dla potrzeb świadczonych przez IBDiM usług. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług.

5. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez IBDiM jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych oraz żądania ich usunięcia.

6. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez IBDiM w celu realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług. Dane te pomagają IBDiM w określeniu wymagań Użytkowników oraz w doskonaleniu kierowanej do nich oferty.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania danych o Użytkownikach i ich wymaganiach poprzez informacje:

a) dobrowolnie wprowadzone i zapisane w formularzu przez Użytkownika;

b) zawarte w plikach “cookies”.

8. Pliki „cookies” są to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika podczas przeglądania witryny internetowej. Umożliwiają rozróżnianie Użytkownika zalogowanego do Serwisu. Przy ponownym nawiązaniu połączenia są odczytywane.

9. Pliki cookies używane przez Serwis nie służą do identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Celem takim jest na przykład wykonanie kontaktu informacyjnego dotyczącego działalności prowadzonej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

11. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

12. Serwisy internetowe IBDiM używają plików "cookies" w celu:

a) dostosowania zawartości serwisów *.ibdim.edu.pl do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

b) utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki temu Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu;

c) wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo korzystania z Serwisu;

d) analizy sposobu użytkowania stron internetowych IBDiM i mierzenia skuteczności działań promocyjnych (Google Analitycs).

13. Pliki tekstowe "cookies" używane są także w zewnętrznych serwisach internetowych, do których odwołuje się Serwis. IBDiM nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na stronach Serwisu.

14. Instytut Badawczy Dróg i Mostów stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

a) informacyjne oraz służące do zapewnienia bezpieczeństwa (has_js),

b) umożliwiające zbieranie anonimowych informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz),

c) umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika (SESSxxxID), które wygasają po zakończeniu sesji.

15. Dostępne przeglądarki internetowe z reguły domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Instytut Badawczy Dróg i Mostów będzie mógł przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

16. Wyłączenie stosowania „cookies” może spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisów internetowych Instytutu Badawczy Dróg i Mostów.

17. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres IBDiM wskazany w punkcie drugim Polityki lub adres e-mail wskazany w zakładce „Kontakt”.

18. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

19. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

20. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.